whatsapp 0126932923

Home » Senarai Majikan Pulau Pinang

Senarai Majikan Pulau Pinang

 • Jabatan hal ehwal agama islam Pulau pinang
 • Jabatan kebajikan masyarakat Pulau Pinang
 • Jalatan kehakiman syariah Pulau Pinang
 • Jabatan Kerja Raya Pulau Pinang
 • Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang
 • Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang
 • Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Pulau Pinang
 • Jabatan Perancang Bandar dan Desa Negeri ri Pulau Pinang
 • Jabatan Perhutanan Negeri Pulau Pinang
 • Jabatan Pertanian Negeri Pulau Pinang
 • Jabatan Taman Botani Pulau Pinang
 • Pejabat Daerah dan Tanah Barat Daya
 • Pejabat Daerah dan Tanah Timur Laut
 • Pejabat Daerah dan Tanah Seberang Perai
 • Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
 • Pejabat Tanah dan Galian Pulau Pinang
 • Pejabat TYT Yang diPertua Negeri Pulau Pinang