whatsapp 0126932923

Home » Senarai Majikan Pahang

Senarai Majikan Pahang

 • Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang
 • Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Pahang
 • Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Pahang
 • Jabatan Kerja Raya Negeri Pahang
 • Jabatan Perhutanan Negeri Pahang
 • Pejabat Perkhidmatan Veterinar Negeri Pahang
 • Jabatan Pertanian Negeri Pahang
 • Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Pahang
 • Pejabat Tanah dan Galian Negeri Pahang
 • Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Pahang
 • Jabatan Agama Islam Pahang
 • Pejabat Kebajikan Masyarakat Negeri Pahang
 • Jabatan Kehakiman Syariah Pahang
 • Jabatan Bekalan Air Negeri Pahang
 • Jabatan Mufti Negeri Pahang
 • Pejabat KDYMM Sultan Pahang