whatsapp 0126932923

Home » Senarai Majikan Negeri Sembilan

Senarai Majikan Negeri Sembilan

 • Pejabat Kewangan Negeri
 • Jabatan Kerjaraya Negeri
 • Pej Pengarah Tanah dan Galian
 • Jabatan Pengairan dan Saliran
 • Jabatan Perhutanan Negeri
 • Jabatan Pertanian Negeri
 • Jabatan Kebajikan Masyarakat
 • Jab. Perancang Bandar dan Desa
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar
 • Jabatan Mufti Negeri Sembilan
 • Jabatan Hal Ehwal Agama Islam
 • Jabatan Kehakiman Syariah
 • Pejabat Pembangunan Negeri
 • Majlis Agama Islam
 • Lembaga Muzium Negeri
 • Perbadanan Perpustakaan Awam
 • Majlis Tindakan Pelancongan Negeri
 • Yayasan Negeri Sembilan
 • Perbadanan Kemajuan Negeri
 • Pusat Zakat Negeri Sembilan