whatsapp 0126932923

Home » Senarai Majikan Negeri Selangor

Senarai Majikan Negeri Selangor

 • Agensi Antidadah Kebangsaan Negeri Selangor
 • Amanah Raya Berhad Cawangan Negeri Selangor
 • Desa Negeri Selangor (JBPD)
 • FAMA Negeri Selangor
 • FELCRA Negeri Selangor
 • Institut Latihan Pihak Berkuasa Tempatan (ILPBT)
 • Institut Latihan Pihak Berkuasa Tempatan (ILPBT)
 • Institut Penyelidikan Getah Malaysia (RRIM)
 • Institut Penyelidikan MINT
 • Jabatan Agama Islam Negeri Selangor (JAIS)
 • Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Selangor
 • Jabatan Alam Sekitar
 • Jabatan Audit Negara Cawangan Negeri Selangor
 • Jabatan Belia Dan Sukan
 • Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja Selangor
 • Jabatan Hal Ehwal Orang Asli
 • Jabatan Kastam Diraja Malaysia Selangor
 • Jabatan Kawal Selia Air Selangor
 • Jabatan Kebudayaan
 • Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor (JAKESS)
 • Jabatan KEMAS Negeri Selangor
 • Jabatan Kerja Raya Negeri Selangor (JKR)
 • Jabatan Laut Negeri Wilayah Tengah
 • Jabatan Meteorologi Malaysia (Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi)
 • Jabatan Mineral dan Geosains
 • Jabatan Mufti Negeri Selangor
 • Jabatan Pelajaran Negeri Selangor
 • Jabatan Pembangunan Koperasi
 • Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Selangor (JPN)
 • Jabatan Penerangan Selangor
 • Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Selangor (JPS)
 • Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Selangor (JPJ)
 • Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Negeri Selangor
 • Jabatan Perhubungan Perusahaan Negeri Selangor
 • Jabatan Perhutanan Negeri Selangor
 • Jabatan Perikanan
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar
 • Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional Selangor
 • Jabatan Pertanian Negeri Selangor
 • Jabatan Perumahan Negara
 • Jabatan Tenaga Kerja Negeri Selangor (Kementerian Sumber Manusia)
 • Jabatan Tenaga Rakyat
 • Jabatan Ukur dan Pemetaan Negeri Selangor (JUPEM)
 • Jabatan Perancang Bandar
 • Kesenian Negeri Selangor
 • Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
 • Kumpulan Darul Ehsan Berhad (KDEB)
 • Kumpulan Hartanah Selangor Berhad
 • Kumpulan Perangsang Selangor Berhad
 • Lembaga Getah Malaysia
 • Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
 • Lembaga Kemajuan Ikan Negeri Selangor (LKIM)
 • Lembaga Pelabuhan Klang
 • Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negeri Selangor (LPPKN)
 • Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Selangor
 • Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor (LPHS)
 • Lembaga Tabung Haji Negeri Selangor
 • MARDI Negeri Selangor
 • Pejabat Imigresen Negeri Selangor
 • Pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor (JKM)
 • Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia (PKPKK)
 • Pejabat Lembaga Urus Air
 • Pejabat MARA Negeri Selangor
 • Pejabat Pembangunan Negeri Selangor Darul Ehsan
 • Pejabat Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan Negeri Selangor
 • Pejabat Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (Perhilitan)
 • Pejabat Pilihanraya
 • Pejabat Radio Selangor Shah Alam
 • Pejabat RELA Negeri Selangor
 • Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor (PTGS)
 • Pejabat Majlis Keselamatan Negara
 • PEMADAM Negeri Selangor
 • Penjara Kajang
 • Perbadanan Adat Melayu Dan Warisan Negeri Selangor (PAMWNS)
 • Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor
 • Perbadanan Kemajuan Pertanian Negeri Selangor
 • Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Selangor
 • Permodalan Negeri Selangor Berhad
 • POS Negeri Selangor
 • Pusat Khidmat Kontraktor
 • Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan
 • RISDA Negeri Selangor
 • Selangor Darul Ehsan
 • Selangor State Investment Centre Berhad
 • SIRIM Berhad
 • Suruhanjaya Koperasi Malaysia Negeri Selangor
 • Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Negeri Selangor (SPRM)
 • Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Selangor (SPN SELANGOR)
 • Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn. Bhd. (SYABAS)
 • Teknologi Nuklear Malaysia (MINT)
 • Telekom Malaysia Negeri Selangor (TM)
 • Tenaga Nasional Berhad Negeri Selangor (TNB)
 • Tourism Selangor Sdn. Bhd.
 • Universiti Industri Selangor (UNISEL)
 • Wilayah Barat
 • Wilayah Persekutuan
 • Yayasan Selangor