whatsapp 0126932923

Home » Senarai Majikan Negeri Sarawak

Senarai Majikan Negeri Sarawak

 • Jabatan Undang-undang Negeri
 • Pejabat Mufti Sarawak
 • Majlis Adat Istiadat
 • Jabatan Kehakiman Syariah
 • Mahkamah Bumiputera
 • Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak
 • Jabatan Kerja Raya
 • Jabatan Tanah dan Survei
 • Jabatan Pertanian Sarawak
 • Jabatan Perhutanan Negeri
 • Jabatan Perbendaharaan Negeri Sarawak
 • Jabatan Agama Islam Sarawak
 • Jabatan Muzium Negeri Sarawak
 • Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Sarawak
 • Jabatan Kebajikan Masyarakat
 • Dewan Undangan Negeri
 • Jabatan Perkhidmatan Pembentungan Sarawak
 • Tabung Baitulmal Sarawak
 • Pejabat Residen Bahagian Kuching
 • Pejabat Residen Bahagian Sri Aman
 • Pejabat Residen Bahagian Kapit
 • Pejabat Residen Bahagian Samarahan
 • Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak (SEDC)
 • Perbadanan Pembekalan Letrik Sarawak
 • Pustaka Negeri Sarawak
 • Yayasan Sarawak
 • Lembaga Sungai-Sungai Sarawak
 • Lembaga Sumber Asli dan Persekitaran Sarawak
 • Perbadanan Urusan Kejuruteraan dan Limbungan Brooke
 • Perbadanan Perusahaan Kemajuan Kayu Sarawak (PUSAKA)
 • Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak (SLDB)
 • Lembaga Kemajuan Bintulu (BDA)
 • Lembaga Pelabuhan Kuching
 • Perbadanan Perumahan dan Pembangunan Sarawak (PPPS)
 • Lembaga Pelancongan Sarawak
 • Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak