whatsapp 0126932923

Home » Senarai Majikan Negeri Sabah

Senarai Majikan Negeri Sabah

 • Bahagian Istiadat & Protokol
 • Bahagian Kabinet & Dasar
 • Bahagian Pengurusan Dan Kewangan
 • Biro Pengaduan Awam Negeri
 • Dewan Bandaraya Kota Kinabalu
 • Institut Latihan Sektor Awam Negeri Sabah
 • Jabatan Arkib Negeri Sabah Pusat Rekod Arkib Negeri Sabah
 • Jabatan Cetak Kerajaan
 • Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Halal Sabah
 • Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sabah
 • Jabatan Peguam Besar Negeri
 • Jabatan Perhutanan Sabah Conservation Areas Information and Monitoring System
 • Pusat Penyelidikan Perhutanan Sepilok
 • Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri
 • Jabatan Tanah & Ukur
 • Jawatankuasa Kualiti
 • Pejabat Akhbar & Penerbitan Jkm
 • Pejabat Hal Ehwal Dalam Negeri & Penyelidikan
 • Pejabat Hasil Bumi
 • Pejabat Mufti Negeri
 • Pejabat Perhubungan Negeri Sabah
 • Pejabat Perhubungan Negeri Sabah
 • Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri
 • Pejabat Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri (Pembangunan)
 • Pejabat Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri (Pentadbiran)
 • State Education Unit
 • Unit Pemimpin Kemajuan Rakyat
 • Unit Pengurusan Harta Kerajaan
 • Unit Perancang Ekonomi Negeri
 • Unit Sains & Teknologi
 • Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah
 • Majlis Agama Islam Sabah
 • Persatuan Suri & Wanita Perkhidmatan Awam Malaysia Cawangan Sabah
 • Sabah Forest Development Authority
 • Yayasan Sabah