whatsapp 0126932923

Home » Senarai Majikan Negeri Perlis

Senarai Majikan Negeri Perlis

 • Pejabat Menteri Besar
 • Pejabat Dewan Undangan Negeri Perlis
 • Mahkamah Tinggi Kangar
 • Pejabat Penasihat Undang-Undang
 • Pejabat Perbendaharaan Negeri Perlis
 • Pejabat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan
 • Unit Perancang Ekonomi Negeri
 • Jabatan Mufti Negeri Perlis
 • Mahkamah Syariah Negeri Perlis
 • Jabatan Kerja Raya
 • Jabatan Tanah Dan Galian
 • Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Perlis
 • Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis
 • Pejabat DYMM Tuanku Raja Perlis
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri
 • Jabatan Pertanian Negeri Perlis
 • Jabatan Perancang Bandar dan Desa
 • Jabatan Perhutanan Negeri
 • Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Perlis
 • Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan
 • Bahagian Khidmat Pengurusan
 • Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat