whatsapp 0126932923

Home » Senarai Majikan Negeri Melaka

Senarai Majikan Negeri Melaka

 • Pejabat Penasihat Undang-undang
 • Jabatan Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Melaka
 • Pejabat Mufti Negeri Melaka
 • Jabatan Agama Islam Melaka
 • Mahkamah Tinggi Syariah Melaka
 • Pejabat Pengarah Tanah dan Galian
 • Jabatan Kerja Raya Melaka
 • Pejabat Pembangunan Negeri Melaka
 • Pejabat Daerah dan Tanah Melaka Tengah
 • Pejabat Daerah dan Tanah Alor Gajah
 • Pejabat Daerah dan Tanah Jasin
 • Jabatan Pertanian Negeri Melaka
 • Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Melaka
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri
 • Jabatan Perancangan Bandar dan Desa
 • Jabatan Pengairan dan Saliran Melaka
 • Pejabat TYT Yang di-Pertua Negeri
 • Pejabat Perhutanan Negeri Melaka
 • Majlis Sukan Negeri Melaka
 • Jabatan Ketua Menteri Melaka
 • Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah
 • Majlis Perbandaran Alor Gajah
 • Majlis Perbandaran Jasin
 • Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka
 • Syarikat Air Melaka
 • Perbadanan Kemajuan Tanah Adat Melaka
 • Yayasan Melaka
 • Perbadanan Muzium Melaka
 • Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka
 • Majlis Agama Islam Melaka
 • Perbadanan Stadium Melaka
 • Perbadanan Bioteknologi Melaka
 • Perbadanan Hang Tuah Jaya
 • Perbadanan Pembangunan Sungai dan Pantai Melaka