whatsapp 0126932923

Home » Senarai Majikan Negeri Kelantan

Senarai Majikan Negeri Kelantan

 • Urusetia Penerangan Kerajaan Negeri Kelantan
 • Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri Kelantan (SPN)
 • Pejabat Perbendaharaan Negeri Kelantan
 • Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Negeri Kelantan
 • Jabatan Air Negeri Kelantan
 • Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kelantan
 • Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan
 • Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kelantan
 • Pusat Kajian Strategik
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kelantan
 • Jabatan Kerja Raya Cawangan Kejuruteraan Mekanikal
 • Jabatan Pertanian Negeri Kelantan
 • Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK)
 • Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan (PKINK)
 • Perbadanan Perpustakaan Awam Kelantan (PPAK)
 • Yayasan Kelantan Darulnaim (YAKIN)
 • Yayasan Islam Kelantan (YIK)
 • Perbadanan Menteri Besar Kelantan (PMBK)
 • Perbadanan Pembangunan Ladang Rakyat Negeri Kelantan