whatsapp 0126932923

Home » Senarai Majikan Negeri Kedah

Senarai Majikan Negeri Kedah

 • Unit Perancang Ekonomi Negeri Kedah
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah
 • Jabatan Perhutanan Negeri Kedah
 • Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kedah
 • Jabatan Bekalan Air Negeri Kedah Darul Aman
 • Ibu Pejabat Bekalan Air Kedah Darul Aman, No.892, Jalan Sultan Badlishah, 05710 Alor Star.
 • Jabatan Kerja Raya
 • Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Kedah
 • Pejabat Pengarah Tanah dan Galian
 • Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kedah
 • Jabatan Pertanian Negeri Kedah Darul Aman
 • Jabatan Kehakiman Mahkamah Syariah