whatsapp 0126932923

Home » Senarai Majikan Negeri Johor

Senarai Majikan Negeri Johor

 • INTAN Wilayah Selatan (IKWAS)
 • Jabatan Agama Islam Johor
 • Jabatan DiRaja Johor
 • Jabatan Hal Ehwal Orang Asli Negeri Johor
 • Jabatan Kebajikan Masyarakat
 • Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor
 • Jabatan Landskap Negeri Johor
 • Jabatan Mufti Johor
 • Jabatan Pengairan dan Saliran Johor
 • Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri Johor
 • Jabatan Perhutanan Johor
 • Jabatan Pertanian Negeri Johor
 • Majlis Kebudayaan Negeri Johor
 • Majlis Sukan Negeri Johor (MSNJ)
 • Majlis Tindakan Pelancongan Negeri Johor
 • Perbendaharaan Negeri Johor
 • Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Johor (SPAJ)
 • Agensi Dadah Kebangsaan Negeri Johor (ADK)
 • Akauntan Negara Malaysia Cawangan Johor
 • Amanah Raya Berhad Cawangan Johor Bahru
 • Arkib Negara Malaysia Cawangan Johor/Melaka
 • Badan Pencegah Rasuah Negeri Johor
 • Bahagian Keselamatan Negara @ Majlis Keselamatan Negeri
 • Institut Veterinar Malaysia
 • Jabatan Alam Sekitar Negeri Johor
 • Jabatan Audit Negara Cawangan Negeri Johor
 • Jabatan Bomba Negeri Johor
 • Jabatan Haiwan Negeri Johor
 • Jabatan Kastam Diraja Johor
 • Jabatan Kerja Raya (JKR Pentadbiran)
 • Jabatan Kerja Raya Johor (JKR)
 • Jabatan Pelajaran Negeri Johor
 • Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Negeri Johor
 • Jabatan Perangkaan Negeri Johor
 • Johor Tourism
 • Lembaga Kemajuan Johor Tenggara {KEJORA)
 • Pejabat Pembangunan Negeri Johor
 • Pejabat Perikanan Negeri Johor
 • Pejabat Ukur dan Pemetaan Johor
 • Pejabat Undang-Undang Negeri Johor (PUUNJ)
 • Radio Televisyen Malaysia Johor Bahru (RTM)